Cenník

Tlmočenie poľština – slovenčina / slovenčina – poľština

25€/hod

1 normostrana prekladu z poľštiny do slovenčiny (normostrana = 1800 úderov vrátane medzier)9,9 €
1 normostrana prekladu zo slovenčiny do poľštiny (normostrana = 1800 úderov vrátane medzier)9,9 €
1 normostrana úradne overeného prekladu z poľštiny do slovenčiny (normostrana = 1800 úderov vrátane medzier)17 €
1 normostrana úradne overeného prekladu zo slovenčiny do poľštiny (normostrana = 1800 úderov vrátane medzier)17 €
Príplatky za odbornosť, obtiažnosť spracovania (grafika, rôzne fonty)dohodou
Príplatky za expresný prekladdohodou
Zľavy pre dlhodobých zákazníkov5-10%