Oferuję

  • Tłumaczenia pisemne przysiegłe (dowody rejestracyjne pojazdów, wyciągi z Krajowego Rejestu Sądowego, certyfikaty, potwierdzenia, zaświadczenia, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, faktury, umowy, apostille, dyplomy, świadectwa, akty notarialne, oświadczenia, życiorysy itp. ) 
  • Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne SK-PL, PL-SK
  • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych PL-SK / SK-PL
  • Korekty tekstu